Yönetim Politikalarımız

Her projenin kendine özgü olduğundan hareketle, projenin ihtiyaçları doğrultusunda planlama, organizasyon, uygulama, belgeleme yapmaktır. Bu hizmetleri sağlarken, üzerinde anlaşılmış tüm gerekli standartlara, şartnamelere ve yönetmeliklere bağlı kalmak ve projenin ihtiyaçlarını sağlayacak biçimde her türlü denetimi, belgelendirmeyi, araştırmayı ve gereken durumlarda gerekli testleri yapmak ve raporlamaktır.

Görevimizi yerine getirirken, uluslararası standartlar doğrultusunda ve kanunlar güvencesinde tam gizlilik ve güvenlik sağlamaktır.

Planlamayı gerçekleştirirken, olası olumsuz çevresel etkileri en üst düzeyde duyarlılıkla, kanunlar ve kurallar güvencesinde ele alarak en az düzeye indirmek, çevresel geri kazanımı ise en üst düzeye çıkarmaktır.

Üretim sürecini takip ederken, iş güvenliği konusunu en üst düzeyde dikkat ve duyarlılıkla, kanunlar ve kurallar güvencesinde ele alarak, gerekli tüm önlemleri alarak, olası iş kazalarını önlemeye çalışmaktır.