Yönetim Kurulu

BAŞKAN
Ersan GÖKSU
Yönetim Kurulu Başkanı
BAŞKAN YARDIMCISI
Dr. Jost STUDER
Teknik Danışman
ARCHITECTURE
Hatice YÜRÜTÜCÜ
Chief of Architecture Group
TEKNİK MÜDÜR
Hans Ulrich FREY
Yapı ve Deprem Mühendisliği Bölüm Başkanı
PROJE MÜDÜRÜ
Pierre Andre DOUSSE
Hidrolik ve Altyapı Bölüm Başkanı
PROJE MÜDÜRÜ
Walter SCHOPP
Ulaşım / Trenyolu ve Karayolu Bölüm Başkanı
PROJECT MANAGER
Pierre BARTH
Surveying & Topography His / Gis & GPS