Tasarım Yönetimi

 • Mimari İhtiyaç Programının Belirlenmesi,
 • Kentsel Mimari ve Mühendislik Tasarım Kriterlerinin Belirlenmesi,
 • İnşaat Metodunun Belirlenmesi,
 • Tasarım ve Mühendislik Yönetimi,
 • Medikal Tasarım,
 • Tasarım Koordinasyonu,
 • Tasarımı Yerelleştirme,
 • Maliyet Keşfi ve Bütçelendirme,
 • Maliyet Planlaması ve Kontrolü,
 • Proje Paketinin Oluşturulması ve Etaplandırılması,
 • İhale Dokümantasyonu,
 • Teklif ve Kontrat Değerlendirme,
 • Tasarım İncelemesi,
 • Değer Mühendisliği,
 • İş Programı ve Maliyet Planlaması