İnşaat Yönetimi

 • Yüklenicilerin Seçimi ve Değerlendirilmesi,
 • Toplam Proje İnşaat Kontrolü,
 • Uygulama Projeleri ve İmalat Çizimlerinin Kontrolü,
 • Maliyet Keşfi ve Bütçelendirme,
 • Maliyet Planlaması ve Kontrolü,
 • Proje Paketlerinin Oluşturulması ve Etaplandırılması,
 • İhale Dokümantasyonu,
 • Teklif ve Kontrat Değerlendirme,
 • Kontrat Yönetimi,
 • Değişiklik Talimatı Yönetimi,
 • Hak Talebi Değerlendirme,
 • Planlama Prosedürleri ve Nazım İmar Planlaması,
 • Programlama,
 • Kaynak Planlama,
 • Doküman Yönetimi,
 • Proje Kalite Planı,
 • Kalite Güvence - Kalite Kontrol,
 • Performans Ölçümü ve Raporlama,
 • Saha Denetimi,
 • Risk Yönetimi,
 • Sağlık ve Güvenlik Yönetimi