Danışmanlık Hizmetleri

 • Fizibilite Etütlerinin Hazırlanması,
 • İş Planının Hazırlanması,
 • Maliyet Keşfi ve Bütçelendirme,
 • Maliyet Planlaması ve Kontrolü,
 • Medikal Tasarım,
 • Medikal Danışmanlık,
 • Proje Paketlerinin Oluşturulması ve Etaplandırılması,
 • Teklif ve Kontrat Değerlendirme,
 • Tasarım İncelemesi,
 • Değer Mühendisliği,
 • Hak Talebi Değerlendirme,
 • Programlama,
 • Kaynak Planlama,
 • Doküman Kontrolü,
 • Proje Kalite Planı,
 • Risk Değerlendirme,
 • Sağlık ve Güvenlik Yönetimi,
 • Test ve İşletmeye Alma Yönetimi,
 • Proje Denetim Sisteminin Tasarlanması ve Yürütülmesi